Приступница

Лични подаци
Ставке означене црвеном фуснотом (звездицом) су обавезне за унос.
Име једног од родитеља
Учешће у рату
Испуњавају учесници ратних дејстава од 1990 до 1999.
Или број решења војне установе, број потврде...
Број дана, месеци или година проведених у рату
Број Војне поште или назив локације војних ратних дејстава
Фотокопије личне карте и војне књижице (потврде, решења, службене легитимације).
Фајл мора бити мањи од 2 MB.
Дозвољени типови датотека: jpg jpeg pdf.

Изјављујем под пуном одговорношћу да су горе наведени подаци тачни.

АНТИ-СПАМ
Због спречавања спам-ботова потребно је исправно попунити овај формулар
Image CAPTCHA
Овде унесите приказани низ ознака