Добродошли на странице удружења ПАТРИОТСКИ ФРОНТ

Patriotski Front Srbija

ПАТРИОТСКИ ФРОНТ основан је 28.06.2007. (Видовдан) као републичко удружење ратних ветерана, нестраначког, непрофитабилног и невладиног сектора.

Основале су га старешине бивше војске, полиције, али и интелектуалци и јавни радници свих профила, што је почетном програмском опредељењу - борби за неостварена права ратних ветерана из периода 1990-1999. дало значајну ширину у смислу свеобухватне активности организације.

Оснивачки одбор сачињавају људи са свих простора бивше СФРЈ.
Делује преко органа Генералне Скупштине (централа у Бачкој Паланци), као највишег колективног органа одлучивања, кроз органе и радна тела која су формирана. Најважнија су: Главни одбор, Надзорни одбор, Савет за културу и информисање, Координационо тело омладинских кампова, Правни савет, Интернет редакција (сајт:www.patriotskifront.rs), Савет за међународне односе, Савет за рад с омладином, Савет за економска питања и финансије, Савет за социјална питања и др.
Пирамидалним руковођењем почевши од Регионалних одбора (14), Градских, Општинских, Месних до најнижег - координатора, обезбеђена је ефикасна координација, одговорност и субординација у раду.
Поред поменутог основног циља: бриге и залагања за коначно доношење законског акта (једина смо земља у окружењу која га нема) где би се признала права свих категорија ратних ветерана и чланова њихових породица, а тиме популација од више од пола милиона људи држављана Р.Србије престала бити маргиновализована група у друштву, Удружење значајан акценат даје на очувању традиционалних вредности нашег народа и мањина које живе у нашој земљи, као и успостављању сарадње са пријатељским земљама и народима у свету. „Фронт“ има преко 20 потписаних споразума са сродним и другим организацијама у земљи и иностранству о сарадњи и заједничком деловању.
Ова делатност је најширег спектра, подразумева медијску и популистичку презентацију кроз гласила (писана и електронска), јавне трибине, скупове у областима историје, културе, спорта, науке, ванинституционалног образовања, а поверена је еминентним стручњацима из поменутих области.
Појам „патриотизам“ на начин и одредницу: „не можемо волети друге, ако не волимо себе“ добија пун капацитет значаја, изражава се кроз јасно тумачење збивања и догађаја у прошлости и садашњости, уз битан елемент међуетничке и мулти-конфесионалне стварности, толеранције, али и недвосмислене критике свих активности које су усмерене на дезинтеграционе процесе и слабљење кохезионих фактора, које Србију спречавају да заузме место које јој припада у светским корелацијама и омогући њен просперитет, територијални интегритет и суверенитет.
Организација свесна свог статуса, неизвесности и могуће дуготрајне борбе за остварење свог примарног циља - доношења закона о правима РВ у Србији, велики значај даје на рад са будућим носиоцима јавног живота земље- омладином.
Формирањем Савета ПФ за омладину, међународног омладинског кампа, као и трогодишњим стицањем искуства у иностранству (првенствено Русија), развијен је јединствен и нашим условима прилагођен програм рада са младима, који већ даје одређене резултате. Међународни омладински камп „Сабор“ је аутономни пројекат чијом реализацијиом је „Фронт“ постао препознатљив не само у региону, већ и шире, а кроз циклус едукације за протеклих седам година прошло је више од 1200 младих из Србије, земаља региона, Словачке, Аустрије и Русије.
Бројни округли столови, радионице, тематске трибине значајно су допринели информисаности не само ветерана, већ и шире јавности, а за своје протекле успешно реализоване активности организација је одликована са два инострана ордена, једним домаћим, низом плакета и захвалница.
Број активних чланова се свакодневно шири, као и мрежа одбора (тренутно 39). Организација на простору Републике Србије броји преко 14.000 чланова.
Удружење нема стално запослених лица и сви ангажовани су волонтери. Финансирање се врши средствима донатора, по конкурсима из буџета локалне самоуправе и АПВ , на основу одобрених и прихваћених пројеката.
Републичко удружење и Главни одбор „Патриотског фронта“ има један, јединствени текући рачун: 310-16160-39 NLB Continental Banka a.d.Нови Сад.

Регистроване подружнице, као правна лица постоје у Крагујевцу, Сомбору, Тителу, Шапцу и Крушевцу, са својим Статутом одређеним органима управљања и посебним жиро рачунима. Адресе и остали подаци, доступни су на овом сајту у главном менију. Планира се и регистрација осталих подружница у АПР.„PATRIOTIC FRONT“

ASSOCIATION OF WAR VETERANS

OF SERBIAN COUNTRIES 1990-1999.

The Association of “Patriotic Front” is non-government and apolitical one, founded by a few zealous high officers of former Army, the police but also by the intellectuals, cultural and public persons with the basic idea to protect the rights of war veterans of Serbian countries, the participants of civil war (1990-1996) in ex-Yugoslavia and combats who defended the homeland from nato agression in 1999.

Unfortunately, Serbia still does not have a law which would protect the rights of ex-fighters.There are many reasons for that, but basically it is the pressure of global forces from the west! Therefore, the primary activity of the Association comprises of efforts to animate the publicity so that the category of war veterans from 1990-1999 should be legally protected and achieve the rights that fighters from our neighboring countries (even of illegally armed formations) had gained a long time ago.

For the same reason” as the only organisation that gathers all categories of veterans from countries which had constituted former Socialist Federative Republic of Yugoslavia, where Serbs had lived, today being banished into the territories of Serbia, the Republic of Srpska, Montenegro, abroad, Patriotic Front” realizes its goals in other ways ,too.

Very important is a media presentation, in motherland as well as abroad, the truth about what was happening during the last wars and the consequences of the same.

The group of intellectuals gathered throgh professional groupd and teams performs this activity by publication work, open speaker’s platform.ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ

Объединение ветеранов войны

Сербских земель 1990-1999 год.

Сербия, Главный комитет

Бачка-Паланка

Объединение «Патриотический фронт» является неправительственным и непартийным, созданным усилиями некольких высоких офицеров бывшей армии, полиции, но также интеллектуалами, общественными и культурными деятелями, в целях защиты прав ветеранов войны Сербских земель, участников гражданской войны в бывшей СФРЮ в 1990-1999 гг. и бойцов, защищавших отечество от агрессии НАТО в 1999 году.

Государство Сербия, к сожалению, до сих пор, по разным причинам (основным является нажим глобалистических сил с Запада) не приняло, и не имеет закон, уточняющий и защищающий права бывших бойцов, так что деятельность преимущественно направлена на завоевание поддержки общественности для получения законной защиты ветеранов войны 1990-1999 г. и получение ими прав, которые уже давно имеют бойцы всех сопредельных стран, даже участники нелегальных вооруженных формирований.

В тех же целях «Патриотический фронт», как единственная организация всех категорий ветеранов из стран, входивших в состав бывшей СФРЮ, и ранее населенных сербами, сейчас изгнанными в Сербию, Республику Сербскую и Черногорию, диаспору, и иным образом осуществляет свою деятельность.

Весьма существенной является и презентация в СМИ, как внутри страны, так и за рубежом, истины как о событиях в течение последних лет, так и об их последствиях.

Интеллигенция, собранная в экспертных органах и командах занимается данной деятельностью в форме публицистики, проведения тематических вечеров, участия в разных конгрессах, а сама организация – посредством своей презентации в Интернете.

Также, объединение весьма важной считает работу с молодым поколением, в рамках которой, наряду с упомянутым, обращается внимание на истинные христианские ценности, традицию сербского народа, и уважительное отношение к другим. Данная сфера также доверена экспертам – волонтерам из области спорта, культуры, религии и армии.

«Патриотический фронт» уже сотрудничает и стремится наладить сотрудничество со всеми подобными и единомышленными объединениями и организациями Сербии и дружественных стран, все с одной целью: «Вместе мы сильнее».

Деятельность в других странах сосредоточена на сохранении существующего международного права, уважительном отношении к нему, и противодействии т.наз. новому мировому порядку, в целях не только сохранения территориальной целостности и суверенности Сербии, но также предотвращения монополярного владычества беззакония и отрицания действительных ценностей международного общества, что представляет угрозу не только Сербии, но и всему миру.