Нова понуда из области образовања

 

skola2Бачка Паланка, 27.04.2015- Усменим контактом са руководством Грађевинске школе из Београда, добили смо потребне податке о могућностима школовања, преквалификације, доквалификације, специјалистичког и ванредног образовања. Грађевинска школа у Београду школује кадар у области грађевинарство и електротехника у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Нова, до сада најповољнија могућност је, упис и завршетак средње школе (за лица која имају ОШ), без накнаде. Захваљујући предусретљивости в.д. директорке ове установе Драгане Радовановић, добили смо и остале, тражене информације:

УСЛОВИ ЗА УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА:
1. завршено основно образовање. Ученици су у обавези да изађу на завршни испит и да након тога попуне листу жеља, у коју би ставили наше образовне профиле.
2. да у моменту уписа нису старији од 17 година.

 

Трогодишњи образовни профили:

1. тесар,

2. зидар,

3. армирач,

4. декоратер зидних површина (молер),

5. електроинсталатер,

6. руковалац грађевинском механизацијом,

7. керамичар,

8. монтер суве градње.

Четворогодишњи образовни профили:

1. техничар за одржавање објеката,

2. грађевински техничар за лабораторијска испитивња,

3. извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова.

 

Школујемо и ванредне ученике за профиле:

Трогодишњи образовни профили:

1. тесар,

2. зидар,

3. армирач,

4. декоратер зидних површина (молер),

5. хидрограђевинар (водоинсталатер),

6. електроинсталатер,

7. руковалац грађевинском механизацијом,

8. керамичар,

9. монтер суве градње,

10. стаклорезац,

11. грађевински лаборант,

12. подополагач,

13. кровопокривач.

Четворогодишњи образовни профили:

1. техничар за одржавање објеката,

2. извођач основних грађевинских радова

3. извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова.

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ НЕМАЈУ ПРАВО НА ДОМ И СТИПЕНДИЈУ.

Услов за ванредне ученике је:

1. завршена основна школа,

2. у моменту уписа морају бити старији од 17 година.

Ванредно школовање је бесплатно, сем за преквалификације, доквалификације и специјалистичко школовање.
За преквалификације и доквалификације, кандидат МОРА ИМАТИ ЗАВРШЕНУ ДРУГУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ИЛИ ДРУГИ ПРОФИЛ У НАШОЈ ШКОЛИ. Преквалификација и доквалификација се могу уписати током целе године.

УПИС У ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ СЕ ВРШИ У СЕПТЕМБРУ, а преквалификација и доквалификација целе године.
Школа врши специјалистичко образовање у једногодишњем трајању, за све образовне профиле и стручно оспособљавање.

 

У прилогу су цене за поједине профиле, а ближе информације се могу добити на контакт:
Грађевинска школа, Светог Николе 39, Београд, telefon/faks: (011) 2 418 895, www.gradjevinska.edu.rs

 

СПЕЦИЈАЛИСТИШКО ОБРАЗОВАЊЕ У ЈЕДНОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ:

1. Мајстори - цена 34 800,00 дин
- зидар мајстор;
- тесар мајстор;
- армирач мајстор;
- молеро-фарбар мајсто;
- каменорезац мајстор;
- бетонирац мајстор;
- изолатер мајстор;
- подополагач мајстор;
- грађевински керамичар мајстор;
- монтер стаклених елемената мајстор;
- мајстор за кућне инсталације водовода и канализације;

- мајстор за грађевинску механизацију- цена 36 800,00 дин;

УСЛОВИ УПИСА (за све мајсторе)
Право уписа на ову врсту специјализације имају:
Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три или четири године, одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;
кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године - одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање две године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;
Kандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

 

електроенергетичар за електричне нсталације-цена 38 000,00 дин;


УСЛОВИ УПИСА
Специјализацију за образовни профил електроенергетичар за електричне инсталације могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:
1. Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:
- електротехничар за инсталације и расхладне уређаје,
- електротехничар енергетског смера и
- електротехничар енергетике.
2. Завршена школа у трогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:
- електроинсталатер кућних и фабричких инсталација и
- електроинсталатер.
Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области електричних инсталација у непрекидном трајању од најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања, а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.

2. Грађевинске пословође- цена 38 000,00 дин

- пословођа за високоградњу;
- пословођа за нискоградњу;
- пословођа за грађевинску механизацију;

УСЛОВИ УПИСА
Право уписа на ову врсту специјализације имају:
Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од четири године - одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;
Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три године - одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање три године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;
Кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године - одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање три године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;
Кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада, који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

 

ПРИМЕР ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ (цена + разлика испита):

Page1

330493
Данас
Јуче
Ова недеља
Прошла недеља
Овај месец
Прошли месец
Сви
90
133
1082
328117
1965
8237
330493
Ваш IP: 34.229.119.29
У Србији је 13.07.2020 09:08
Счетчик joomla