Ускоро бесплатна правна помоћ

vladasrbijetablaБеоград, 20.09.2018- На данашњој седници, Влада Србије усвојила је Предлог закона о бесплатној правној помоћи, којим је унапређен приступ правди за велики број грађана слабијег имовног стања. То је један од захтева који је „Патриотски фронт“ уназад неколико година, више пута тражио као приоритет,  јер већина припадника свих категорија борачко-инвалидске заштите, није финансијски у могућности да плаћа услуге адвоката или јавних бележника.
Овај закон омогућиће доступаност бесплатне pravnapomocправне подршке свима, што је, према досадашњим проценама, око 80 одсто од укупне потребе за бесплатном правном помоћи, саопштено је из Владе. Канцеларије за овакву врсту помоћи биће отворене  и при локалним самоуправама, тако да је доступност бржа и лакша за све грађане.
Предог закона дефинише три групе корисника бесплатне правне помоћи, одређује пружаоце бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, финансирање помоћи и подршке и уводи низ новина, као што су Регистар пружалаца помоћи, контрола квалитета помоћи и друго...
Корисници бесплатне правне помоћи су лица која испуњавају услове да буду корисници права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак сагласно релевантним законима, али и лица која не испуњавају поменуте услове, “али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној правној ствари испунила наведене услове”. Ове две групе везују се за економски положај лица које је тражилац бесплатне правне помоћи, а економски положај се сагледава кроз све релевантне околности у конкретном случају, кажу у Министарству правде, које је предлагач овог закона. Трећу групу корисника чине припадници рањивих, односно, друштвено осетљивих група, која аутоматски остварују право на бесплатну правну помоћ, без утврдивања финасијског стања. 
То су, на пример, дете о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у поступку пред судом или другим државним органом, лице које остварује правну заштиту од насиља у породици, лице које тражи азил у Србији, избеглица, лице под субсидијарном заштитом или интерно расељено лице, особе с инвалидитетом, лицу које остварује заштиту од тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања или трговине људима. 
Када су у питању пружаоци бесплатне правне помоћи, што је једна од кључних одредаба закона и узрок вишегодишњих несугласица приликом израде Нацрта закона, Предлог је утврдио да бесплатну правну помоћ пружају адвокати и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе. Такође каже да Удружења могу непосредно пружати бесплатну правну помоћ у поступцима остваривања права на азил и заштите од дискриминације. Бесплатну правну помоћ у име удружења пружају адвокати, када је процесним законима предвиђено да заступник мора да буде адвокат (како су удружења и до сада поступала). Бесплатну правну помоћ у удружењу може да пружа и дипломирани правник, ако се законима који уређују одговарајући поступак не захтева да заступник мора бити адвокат.
Предлог закона је прописао да се бесплатна правна помоћ састоји од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране. Бесплатна правна подршка, према Предлогу, састоји се од пружања опште правне информације, попуњавања формулара, састављања јавнобележничке исправе и посредовања у решавању спорова.
Финансирање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, предвиђено је из средстава буџета Републике Србије и јединица локалне самоуправе, као и кроз донације и пројектно финансирање. Из буџета Републике Србије и јединица локалне самоуправе, надокнађује се пружање бесплатне правне помоћи, састављање јавнобележничке исправе и посредовање у решавању спора, док то није предвиђено за у првостепеном управном поступку.
Међу новинама које овај закон доноси, су Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи који води Министарство правде, као јединствену јавну електронску базу података. Због тога ће адвокати који желе да пружају бесплатну правну помоћ, морати да се уписују на листу адвоката коју Министарству доставља Адвокатска комора Србије.
318544
Данас
Јуче
Ова недеља
Прошла недеља
Овај месец
Прошли месец
Сви
292
340
2520
314733
5891
6663
318544
Ваш IP: 18.206.13.28
У Србији је 25.05.2020 17:49
Счетчик joomla