Нови закон о борачко-инвалидској заштити?

skupapv1Бачка Паланка,04.09.2014.- У ишчекивању обелодањивања текста новог нацрта закона о борачко-инвалидској заштити и његовој јавној промоцији (раније најављена од стране ресорног Министарства за септембар 2014.), “Патриотски фронт” је резимирао досадашње ставове за које ће се и даље залагати. Наиме, на састанку руководства “ПФ” и “СРВС” са државним секретаром у јуну месецу ове године, изнешене су бројне примедбе на понуђена решења, које су касније писмено и достављене. Према речима представника Министарства за рад, социјална и борачка питања, будући закон ће бити сачињен на основу сличних предлога и сугестија удружења, а основу ће чинити радни текст Министарства.

“Патриотски фронт” је мишљења да само целовита и конкретна решења могу поправити статус свих категорија из домена борачко-инвалидске заштите и поново је инсистирао на прихватању полазне основе -”Предлога закона о правима ратних ветерана и чланова њихових породица”. Наиме тај акт је аплициран Скупштини Србије пре две године, подршком преко 40.000 грађана, садржи све основне карактеристике системског закона и значајно би поправио стање ратних ветерана и осталих категорија борачко-инвалидске заштите. Повољно је примљен од стране највећег броја удружења, а промоцијом у преко 50 градова по Србији прошао је својеврстан тест ваљаности. То је став и седам удружења уједињених у “Савез ратних ветерана Србије”. Ипак, ресорно Министарство је формирало свој правни тим и започело рад на новом тексту. Садржај “дорађеног” текста ће бити основ за јавну расправу, а “ПФ” као и “СРВС” ће свакако инсистирати на уважавању ранијих предлога и сугестија, јер сматра да без истих нови закон неће суштински поравити катастрофално стање и правну “невидљивост” посебно категорије ратних ветерана 1990-1999. Коначна верзија новог предлога закона још није позната, као ни термини јавне расправе, а оно што ће представници “Фронта” и “СРВС” свакако тражити да се уврсти је следеће:

1. Назвати Закон у складу са Уставом ( “Закон о правима ратних ветерана и чланова њихових породица”);

2. Термин “ратни ветеран” треба бити заједнички за све учеснике оружаних сукоба;

3. Ратни ветеран је и страни држављанин;

4. Рат дефинисати као оружани сукоб;

5. Обухватити комплетан период оружаних сукоба на простору бивше СФРЈ и СРЈ од 1990.-1999. године, у складу са уставима државних субјеката, чиме се избегава досадашња формулација "учесника оружаних акција предузетих за време мира";

6. Обухватити добровољце, као и одликована лица;

7. Обухватити и цивилне жртве рата;

8. Обухватити права ратних ветерана заједничка за све ( не само за ратне војне инвалиде, мирнодопске инвалиде, породице погинулих и несталих лица - популација ратних ветерана мања од 10%) и то:

а) право на здравствену заштиту,
б) права из пензијског осигурања:
- право на старосну пензију и превремену старосну пензију,
- право на инвалидску пензију,
- права на основу преостале радне способности,
- право на породичну пензију,
- право на најнижу пензију,
- право на стаж осигурања или посебни стаж,
в) право на додатак за децу,
г) право на запошљавање,
д) право на стамбено збрињавање,
е) право на акције, односно уделе у привредним друштвима без наплате,

ж) борачки додатак,
з) остала права:

- предност при упису у образовне установе,

- право на стипендију,

- предност при смештају у ђачке, односно студентске домове,

- право на бесплатне уџбенике,

- предност при закупу пословног простора,

- корекција прилаза до зграде,

- царинске и пореске олакшице,

- ослобођење од плаћања накнаде за пренамену пољопривредног земљишта,

- ослобађање од плаћања судских, управних и административних такси,

- право на обнову.

9. Обуватити посебна права за ратне ветеране по основу оштећења организма, као и права породица погинулих, несталих и заробљених лица;

10. Дати већи степен појединих права за добровољце и лица која су провела дужи временски период у ратним дејствима;

11. Дефинисати зону боребених дејстава;

12. Ограничити поједина права временом проведеним искључиво у зонама борбених дејстава;

13. Увести да нема застаревања по основу болести проузрокованих ратним дејствима ( ПТСП, радиоактивношћу, употребом хемијско-биолошких средстава и сл.);

14. Увести категорију два квалификована сведока за доказивање права, која се на други начин не могу доказати (непостојање документације из времена ратних дејстава или у војно-територијалним органима);

15. Дефинисати рок од 90 дана за израду правилника;;

16. Дефинисати рокод 3 године за превођење стечених и остваривање појединих права;

17. Решити проблем избеглих и расељених лица, која иначе не могу остварити права ни у једној бившој реублици СФРЈ – на тај начин избећи дискриминацију по основу права загарантованих Уставом Србије;

18. Дати законску могућност провере државним органима досадашњих, издатих решења;

19. Спречити да се стечена права по досадашњим законима не укидају, већ преводе уз јасно дефинисану процедуру (Уставно право);

20. Обим права потпуно ускладити са правима учесника оружаних сукоба која имају ратни ветерани у земљама у региону и чији се закони проводе по 10 и више година;

21. Дефинисати рок у коме се мора формирати јединствена база података (матични регистар).

357040
Данас
Јуче
Ова недеља
Прошла недеља
Овај месец
Прошли месец
Сви
124
1400
2700
351679
10720
10411
357040
Ваш IP: 3.230.119.106
У Србији је 25.09.2020 06:33
Счетчик joomla