Упутство за избегла и расељена лица из Хрватске

Београд, 05.12.2013.- Посредством “Коалиције избјеглица у Р. Србији” добијено је саопштење важно за сва лица са статусом избеглих и расељених са простора Хрватске:

1. Упустство шта наши земљаци, који имају хрватско пребивалиште, морају учинити до 29. децембра 2013. године;

2. Образац 1 и Изјава које треба попунити у случају пријаве привременог одласка изван Републике Хрватске или случају одјаве пребивалишта;

3. Докуменат МУП-а Хрватске "Шта требате знати о одредбама Закона о пребивалишту";

Веома је важно да сви наши земљаци који имају хрватско пребивалиште требају до 29. децембра 2013. године да пријаве привремени одлазак из Републике Хрватске или, ако то не желе, да одјаве пребивалиште. У супротном прети опасност да их по службеној дужности одјави хрватска полиција и да добију прекршајну казну у висини од 500 до 5000 куна (од 70 до 700 евра).

 

Поштовани земљаци,

 

Дана 29. децембра 2012. године ступио је на снагу нови хрватски Закон о пребивалишту којим је прописано да сви хрватски држављани који су већ до тог датума привремено боравили у иностранству дуже од годину дана имају рок од годину дана тј. до 29. децембра 2013. године да о томе лично обавијесте полицијску управу или полицијску станицу на подручју Републике Хрватске гдје имају пријављено пребивалиште или да о томе лично да обавијете дипломатско- конзуларно представништво Републике Хрватске у држави у којој бораве.

Постоје четири могућности да лице задржи хрватску личну карту: да је у поступку обнове; да је у поступку стамбеног збрињавања; да лице привремено борави у иностранству због посла, школовања, лијечења и других разлога (нпр. стари на издржавању код дјеце) или да борави најмање три мјесеца у току године у Хрватској.

Том приликом свако лице је дужно да достави слиједећа документа:

1. Попуњен Образац 1 и Изјаву

Ако лице жели задржати хрватску личну карту онда се заокружује на обрасцу слово Д (пријава привременог одласка изван Републике Хрватске). У обрасцу 1 треба попунити рубрике од 1 до 8 и рубрику 14 (рубрике 9, 10, 11, 12, 13 и 15 се не попуњавају). У рубрици 14 лице треба да напише државу и мјесто изван Републике Хрватске у коју привремено одлази, на које вријеме и разлог одласка (на примјер. Србија, Београд, 5 година, посао).

Важно је нагласити да се привремени одлазак из Републике Хрватске може пријавити до 5 година. Након истека 5 година тј. 2018. године лице може пријавити привремени одлазак из Републике Хрватске на три године и тако све док борави у иностранству.

У изјави лице које пријављује привремени одлазак из Хрватске подцртава ријеч означену са двије звјездице (привремено боравим). Реченица која почиње у Изјави са „Идентитет особе која даје изјаву утврђен је увидом у ____“ остаје празна и попуњава је службеник у полицијској станици или конзулату зависно гдје лице предаје образац.

2. Фотокопију хрватске личне карте

3. Доказ да је лице приврeмено борави у иностранству

а) ако је лице у поступку обнове треба да достави копију захтјева или рјешења од надлежне хрватске институције;

б) ако је лице у поступку стамбеног збрињавања треба да достави копију захтјева или рјешења од надлежне хрватске институције;

 

ц) ако лице ради треба да достави потврду да је запослено у фирми са потписом власника фирме, адвокатске канцеларије и сл. и овјерену печатом; ако је лице на школовању или студирању треба да достави потврду из школе или са факултета; ако је лице на лијечењу треба да достави потврду из болнице; ако је лице незапослено треба да достави Изјаву да је изгубило посао и да га уздржавају родитељи или супруг или муж и сл; ако је лице старо треба да напише изјаву да није способно да живи самостално због старости или болести и да га уздржава син или кћерка или неки рођак и слично. Ако власник фирме одбије да изда потврду о запослењу онда лице треба да доставити копију радне књижице.

д) ако лице живи у Хрватској дуже од три мјесеца у току године не треба да пријављује привремени боравак. Ово је ризична опција, и не препоручује се, јер се може десити да хрватска полиција провјерава да ли лице живи на пријављеној адреси у тренутку када је лице изван Хрватске. Ако га не пронађу могу покренути поступак брисања из пребивалишта и одредити новчану казну у висини од 500 до 5000 куна. На примјер: особа живи 6 или 7 мјесеци годишње у Хрватској, међутим полиција дође у провјеру у току године када он не живи у својој кући или стану.

Због наведеног препоручујемо нашим земљацима, који имају хрватске личне карте, да пријаве привремени одлазак из Републике Хрватске (опција Д у Обрасцу 1) и да га оправдају доказима који су описани у рубрикама а, б и ц. Опција која је описана у рубрици д (лице живи дуже од три мјесеца у Р. Хрватској не треба да пријављује привремени одлазак) се не препоручује.

Ако се наведена документа предају у дипломатско-конзуларним представницштвима Републике Хрватске за опцију Д (пријава привременог одласка изван Републике Хрватске) плаћа се такса у висини 19 евра по лицу за доставу обавијести о привременом напуштању Хрватске.

Ако лице жели да одјави пребивалиште то може, такође, учинити на начин да лично иде у полицијску управу или полицијску станицу на подручју Републике Хрватске гдје има пријављено пребивалиште или да да то лично учини у дипломатско-конзуларно представништву Републике Хрватске. Том приликом мора понијети са собом хрватску личну карту која му се поништава. Ако се документа за одјаву пребивалишта предају у дипломатско-конзуларним представништвима онда се плаћа такса у висини од 27 евра по лицу. Ако се ради о одјави пребивалишта и поништавању хрватске личне карте, у Образцу 1 заокружује се слово Б (одјава пребивалишта). У том случају у обрасцу 1 треба попунити рубрике од 1 до 8 и рубрику 13 (рубрике 9, 10, 11, 12, 14 и 15 се не попуњавају).

Лица која су имала хрватску личну карту до 1991. године, а нису је поново извадили послије 1995. године или јој је истекао рок важења имају и даље пријављено пребивалиште у Хрватској, ако им у међувремену хрватска полиција није самовољно већ одјавила пребивалиште. Наведена лица морају до 29. децембра 2013. године или да одјаве пребивалиште или да поново пријаве пребивалиште. Поновну пријаву пребивалишта или одјаву пребивалишта морају да ураде сва лица старија од 16 година јер по закону тада имају обавезу да изваде хрватску личну карту.

Одјаву пребивалишта лица могу учинити у полицијској управи или станици (постаји) гдје имају пријављено пребивалиште у Републици Хрватској или у хрватским дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству.

Поновну пријаву пребивалишта лица могу учинити искључиво у полицијској управи или станици (постаји) гдје имају пријављено пребивалиште у Републици Хрватској. Након што поново пријаве пребивалиште лица могу подићи хрватску личну карту и пријавити привремени одлазак из Републике Хрватске (попунити Образац 1 и доставити један од доказа који су наведени у тачки 3 (опција а, б или ц).

Малољетна лица која имају мање 16 година, а којима су родитељи у Републици Хрватској пријавили пребивалише, не морају поновно пријављивати пребивалиште. Када наведена лица напуне 16 година дужни су приликом првог одласка у Републику Хрватску да узму хрватску личну карту и тада могу да пријаве привремени одлазак изван Републике Хрватске по горе наведеној процедури.

 

Адреса конзуларног одјела Републике Хрватске у Београду:

У Београду, Кнеза Милоша 82; радно вријеме: понедељак до четвртка од 09 до 13 часова и петак од 09 до 11 часова; телефон: 011 3679 140 или 011 3679 141

Адреса Генералног конзулата Републике Хрватске у Суботици:

У Суботици, Максима Горког 6; радно вријеме: понедељак до четвртка од 09 до 13 часова и петак од 09 до 11 часова; телефон: 024 656 906 или 024 656 907

С поштовањем,

Предсједник Коалиције удружења избјеглица

                                                                                                                                                                   Миодраг Линта

 

 

Овде можете погледати и преузети штампањем потребне документе:

ОБРАЗАЦ 1 и ИЗЈАВА:

 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=cb77cdb911&view=att&th=142bfad7e94f6ed9&attid=0.2&disp=safe&realattid=b3df08e9ce749c2a_0.2&zw&saduie=AG9B_P8j1VfuNDKm2VKYwppLfzv6&sadet=1386243122279&sads=v-1L6-WJZsRCSTLukELIjaj8rBk

 

ОДРЕДБЕ ХРВАТСКОГ ЗАКОНА О ПРЕБИВАЛИШТУ:

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=cb77cdb911&view=att&th=142bfad7e94f6ed9&attid=0.3&disp=safe&realattid=b3df08e9ce749c2a_0.3&zw&saduie=AG9B_P8j1VfuNDKm2VKYwppLfzv6&sadet=1386243131271&sads=tp9Xh0YJqwxaAgdNQnhrx29CDYc

 

 

248004
Данас
Јуче
Ова недеља
Прошла недеља
Овај месец
Прошли месец
Сви
202
497
3302
242588
6937
6465
248004
Ваш IP: 18.204.2.53
У Србији је 23.09.2019 20:24
Счетчик joomla